Nõudlus maavanaemade järele lähiaastatel suureneb!

 
Veised_Haeska_niitudel.JPG

Seisan inimese tervise, Eesti külade ja keskkonna eest.

 
 

Maavanaema on midagi olulist, ürgset ja igikestvat. Maavanaisa ikka ka.

See on side mineviku ja tuleviku vahel, see on väikese lapse esimene imestus, et lehmalt saab piima ja mesilane korjab õitelt mett. See on salapäraste tarkuste, mõõtmatu headuse ja hoolivuse maailm.  Ja see tahab nagu kuhugi kaduda, kui vaadata viimaste aastate maaelu arenguid.Olen juba aastaid seisnud meie looduse ja keskkonna ning kohalike kogukondade tugevuse ja maaelu edendamise eest. Seda nii jätkusuutliku arengu eksperdi, koolitaja, õpetaja, vabatahtliku kui ka teadlasena. Inimese tervis, meie maaelu heaolu ja keskkond moodustavad ühe terviku, mille osi ei ole võimalik kahjustada ilma tervikut kahjustamata. Maaelu on meie kestma jäämise ja meie riigi julgeoleku tagatis. Aga maaelu ei edene iseenesest. Maaelu eest tuleb seista, rakendades 21.sajandile väärilisi teadmisi ja oskusi. Koostöös teadlaste, kogukondade, ettevõtjatega aga ka poliitilise tahte toel on võimalik taastada juba kohati hääbuma kippuv Eesti küla. Koos suudame hüvitada selle kahju, mida oleme loodusele teinud ning meelde tuletada mitte ainult täiskasvanutele, vaid ka lastele, mis on tegelikult meie arengule oluline, millised on nii inimese, kogukonna kui ka kogu riigi heaoluks vajalikud eeldused.

Maavanaemad ei ole lihtsalt romantiline pärandkultuuri tükike. See on metafoor elustiilist, Eesti inimeste seotusest oma looduse, metsade ja maastikega, meie laste haridusest looduse ja loomade keskel. See on isekasvatatud toit ja puhas joogivesi, see on toimekad külad ja kiiresti arenev maa-ettevõtlus, side mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Maavanaemade ja - vanaisade kestmine ja heaolu on märk sellest, et meie tulevik on kindel.
Kogu maailmas otsitakse tikutulega neid lahendusi, mis raiskavast ja laristavast majandusest viiks ühiskondi jätkusuutliku, hooliva ja õiglase eluviisini. Eestis pole veel kõik kadunud - heaks näiteks on, meie veel säilinud külakogukonnad ja veel mühavad metsad.

Minu südameasjadeks on just maaelu, keskkonna ressursside säästev kasutamine, rohelised töökohad, väike-ettevõtluse, eriti maaettevõtluse toetamine ja meie väikese ning tubli riigi jätkusuutlik areng tervikuna. Mina usun, et meie tulevik ei ole ainult laste päralt, vaid ka maavanaemade ja -vanaisade päralt. Vaid siis on meil asjad tõeliselt korras.

Tahad lähemalt küsida? Kirjuta või helista mulle: www.rearaus.ee; +372 5072393.